Nárok na placené volno při stěhování

Každý z nás musí chodit do práce. Bohužel, ne vždy se nám povinnost trávit den v práci hodí. Víte o tom, že máte ze zákona právo dostat mimořádné placené volno? A to i v případě řešení některých rodinných záležitostí. Víte, kdy máte nárok na placené volno při stěhování? A víte, v jakých dalších situacích můžete o volno zažádat?
Sháníte si novou práci? Čeká vás svatba, pohřeb, nebo třeba stěhování? Všechny tyto záležitosti lze považovat za takzvané osobní překážky v práci. Právě tyto překážky se mohou stát důvodem, kvůli kterému by vás měl váš zaměstnavatel uvolnit z práce. Kvůli kterým důvodům máte nárok na placené volno? A co nárok na placené volno při stěhování?

Pohřeb a svatba

V případě svatby, kdy jste ženichem či nevěstou, máte nárok na dva dny volna ze zaměstnání, zaplacen vám pak bude den jeden, ideálně ten, během kterého probíhá svatební obřad. V případě, že již máte své děti, které jsou dospělé a chtějí se dostat do manželského svazku, máte jako jejich rodič nárok na jeden den volna. To samé však platí i v opačném případě, kdy se vám, jakožto synovi či dceři, bude vdávat či ženit jeden z rodičů.
Další příležitostí, při které vám musí zaměstnavatel umožnit být mimo práci, je úmrtí v rodině. Pokud vám zemře manžel, druh či dítě, máte nárok na volno v den pohřbu a dva dny navíc. Pokud se jedná o pohřev rodiče, tchýně, tchána, snachy, zetě, švagra, švagrové nebo sourozence, budete mít nárok na jeden den volna navíc. Pokud jde o poslední rozloučení s vašimi nebo partnerovými prarodiči, máte nárok na den volna v den pohřbu. V případě, že jste organizátorem, máte nárok na den navíc.

Návštěva lékaře

Na dobu, která je nezbytně nutná, máte od zaměstnavatele nárok na volno na preventivní prohlídku, očkování nebo vyšetření. To však musí být spojeno s výkonem práce. Jestliže návštěva lékaře s výkonem práce nesouvisí, můžete volno dostat také, ale musíte splňovat několik podmínek. Například tu, že by se ordinace lékaře měla nacházet co nejblíže vašemu bydlišti, lékař pak musí mít podepsanou smlouvu s vaší pojišťovnou.

Doprovod dítěte

Víte, že nemáte jen nárok na placené volno při stěhování, ale i na volno v době, kdy doprovázíte k lékaři svého manžela, druha, dítě, rodiče či tchána s tchýní? V tomto případě jde však o volno neplacené, mělo by trvat pouze po době nezbytně nutnou, maximálně však jeden den. Co vám firma proplatit musí, je doprovod zdravotně postiženého dítěte do speciálních školních zařízení nebo do sociálních zařízení. Neplacené volno získáte, když budete dělat doprovod dítěti do pedagogické či sociální poradny, kde se řeší například vady řeči a chování.

Hledání nové práce

V případě, že budete chtít změnit zaměstnání a budete se účastnit pracovního pohovoru, nebo půjdete na úřad práce, máte nárok na volno – v tomto případě však neplacené volno. Během výpovědní doby si můžete týdně vybírat půl dne. V případě, že se rozumně domluvíte se svým zaměstnavatelem, můžete tyto dva půldny spojit jednou za dva týdny v jeden celý den volna.

Porod, stěhování a problémy s dopravou

Pokud manžel veze svoji partnerku do porodnice, má nárok na placené volno. V případě přítomnosti u porodu jde však o volno neplacené. Na co má však muž nárok, je otcovská dovolená. V případě stěhování máte nárok na placené volno při stěhování, které může trvat dva dny, avšak nejedná se o placenou dovolenu. V případě, že se zpozdí doprava, nebo pokud dojde k přerušení provozu, máte také nárok na volno.