Nájemník se nechce vystěhovat

Nájemník se nechce vystěhovat. Problém, se kterým se setkal téměř každý pronajímatel. V současné době je však pro pronajímatele hodně těžké postarat se o to, aby se nájemník odstěhoval v době, kdy má. Nemluvě o častých problémech nájemníků s placením nájmů. V případě, že se právě nacházíte před tímto problémem, přečtěte si naše rady, co dělat v případě, že se nájemník nechce vystěhovat.

V dřívějších dobách bylo mnohem jednodušší vystěhovat neplatiče. Jednoduše jste na dveřích vyměnili zámek a měli jste klid. V současnosti může mít ošizený pronajímatel pocit, že na něj občanský zákoník nemyslí, zatímco nepoctivé nájemce chrání. I tak ale nemusíte být zoufalí v případě, že máte ve svém bytě nájemce, který se nechce vystěhovat.

Pravidla pro vystěhování nájemníka z bytu

V případě, že máte potíže se svým nájemníkem, je velká šance, že jste již zvažovali možnost okamžité výpovědi. Víte ale, kdy můžete dát svému nájemníkovi okamžitou výpověď, když nájemník se nechce vystěhovat?

1) Pronajímatel může podle občanského zákoníku vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemce hrubě poruší svoji povinnost vyplývající z nájmu. Dále pak, jestliže je nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin vůči pronajímateli či členovi jeho domácnosti, ale i na osobě, která bydlí v domě, kde se byt nájemce nachází. Může se však jednat i o poškození cizího majetku nacházejícího se v tomto domě. Dále, má-li být byt vyklizen z důvodu, že se s domem bude nakládat tak, že nebude možné byt nadále užívat. Ale i v případě jiného stejně závažného důvodu.

2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem/manželkou, který/á hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo pokud byli již rozvedeni. Dále v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo příbuzného manžela/manželky v přímé linii či vedlejší linii druhého stupně.

Na co nezapomínejte

Každou výpověď musíte podat písemně, jinak bude neplatná. Výpovědní doba se počítá od prvního kalendářního dne dalšího měsíce. Stejně je tomu i v případě, že výpověď podá nájemce. V případě okamžité výpovědi musíte nájemce informovat o jejich právu vznést své námitky před soudem.

Jak se vyhnout výpovědná lhůtě

Klasická tříměsíční výpovědní lhůta většinou nečiní problém. Jestliže ale máte problémového nájemce, můžete mu dát okamžitou výpověď, kdy výpovědní doba trvá měsíc od skončení nájmu.