Vyklízíme byt Praha

Skončil vám nájem? V tom případě váš čeká vyklízení bytu, v němž jste doposud bydleli před tím, než jej předáte zpět jeho majiteli, pronajímateli. Datum toho, kdy budete vyklízet, se většinou odvíjí od toho, kdy bude probíhat vaše stěhování. V případě, že jste v situaci pronajímatele a máte před sebou byt, v němž nájemce není, ale jeho věci ano, poradíme vám i v tomto případě.

Jak je to s odevzdáním bytu?

Podle občanského zákoníku musí nájemce odevzdat byt pronajímateli v den, kdy mu končí nájemní smlouva, většinou je to ve výpovědní lhůtě, která trvá tři měsíce. Tato lhůta bývá součástí výpovědi s výpovědní dobou. Pokud má nájemce výpověď bez výpovědní doby, padá na něj povinnost opustit byt do jednoho měsíce po skončení nájemní smlouvy. Pokud je ale pronajímatel i nájemce rozumný, jistě si domluvíte i jiný konkrétní den. Byt se považuje za právoplatně odevzdaný ve chvíli, kdy nájemce předá pronajímateli klíče od bytu. V tuto chvíli může pronajímatel do bytu vstoupit neomezeně. Klíče se předávají osobně, stačí je však vhodit i do schránky.

Vyklizení bytů Praha – zajistěte si protokol o předání bytu

Protokol o předání bytu není povinností, ale je lepší ho mít. Ideální situací je mít povinnost vydat protokol o předání bytu již ve smlouvě o nájmu. Tento protokol se může stát vaším důkazem o ukončení nájmu, ale i jako podkladový dokument pro náhradu případné školy směrem k pronajímateli. Součástí protokolu by měl být i doklad o stavu energií – nikdo nebude moct po nájemci chtít, aby platil za energie, které byly spotřebovány v době, kdy nájemce byt již opustil.

Nájemník zmizel, ale věci nechal doma

U velmi problémových nájemců se může stát, že z bytu zmizí s dluhy na krku (v podobě nezaplaceného nájmu), ale že svoje věci nechá v bytě. V tuto chvíli před pronajímatelem stojí otázka, zda do bytu vstoupit můžete, nebo ne. A také to, zda můžete s věcmi nájemce nějakým způsobem nakládat. V tomto případě pronajímateli pomůže občanský zákoník. Ten říká, že do bytu může pronajímatel vstoupit ve chvíli, kdy je byt opuštěn nájemcem takovým způsobem, že lze nájem považovat za ukončený. To však neplatí v případě delší dovolené nájemce, neplacení nájmu apod. Platí to jen v případě, že je byt opravdu opuštěný.

V případě, že je byt opuštěný a nájem lze tedy považovat za ukončený, může pronajímatel bez obav vstoupit do bytu. Před tím, než do bytu vstoupíte, se ale snažte nájemce kontaktovat. Poté, co bytu vstoupíte, vše pečlivě nafoťte, abyste měli důkaz o tom, že jste z bytu nic neodcizili. Zabráníte tím případným budoucím problémům. Nájemci můžete poskytnout lhůtu, během které musí věci vystěhovat, pokud tak neučiní, můžete jeho věci prodat. Ne vše je však jednoduché.

Žaloba na vyklizení bytu? V krajních případech ji můžete zvážit

Jestliže si nájemce věci nevyzvedne ani po uplynutí lhůty, měli byste podat žalobu na vyklizení bytu. Poté musíte čekat s vyklizením do doby, než vám soud dá svolení. Vyhnete se tak případným potížím. Abyste však nepřišli o peníze, které byste mohli vydělat v případě pronajímání dalšímu nájemci, což nemůžete, pokud jsou v bytě věci předchozího nájemce. Soud však může rozhodnout o povinnosti nájemce zaplatit nájemné i za dobu, kdy byt blokoval svým majetkem.